DUYURULAR

🔹 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÖNEMLİ DUYURU

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 2023 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikler (Beşeri Tıbbi Ürünleri Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete 27.05.2023/32203) ve  Beşeri Tıbbi Ürünleri Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Resmi Gazete 29.12.2023/32414) ve 2024 yılında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 10. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden  TİTCK’ya ve Klinik Araştırmalar Etik Kurullarına yapılacak başvurulara ait dokümanlar (kılavuzlar, klinik araştırmalar başvuru formu, değişiklik başvuru formları ve klinik araştırmalar etik kurul karar formu vb.) güncellenerek  TİTCK web adresinde (www.titck.gov.tr) yayımlanmış olup, değişiklik süreci devam etmektedir.  Klinik Araştırmalar Etik Kurullarında TİTCK tarafından yayımlanan dokümanların kullanılması zorunlu olduğundan, 15.04.2024 tarihinden itibaren uygulanacağı TİTCK web adresinde bildirilmiş olan güncel kılavuz, form ve dokümanların, Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak başvurularda, ilgili web adresinde erişilerek, kullanılması gerekmektedir. (17.04.2024)

🔹 Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuzun 2024 Nisan ayı toplantıları 24 Nisan 2024 ve 30 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Toplantılara ait olası tarih değişikliği hakkında  ayrıca bilgi sunulacaktır.  
24 Nisan 2024 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 15 Nisan 2024,  30 Nisan 2024 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 22 Nisan 2024 olarak belirlenmiştir. (29.03.2024)

🔹 Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuzun 2024 Mart ayı toplantılarının  19 Mart 2024 ve 26 Mart 2024 tarihlerinde yapılması planlanmış olup, toplantılarda olası tarih değişikliği hakkında  ayrıca bilgi sunulacaktır.  
19 Mart 2024 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 11 Mart 2024 ve 26 Mart 2024 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 18 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. (29.02.2024)

🔹 Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuzun 2024 Şubat ayı toplantıları 20 Şubat 2024 ve 27 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, toplantılarda olası tarih değişikliği hakkında ayrıca bilgi sunulacaktır.
20 Şubat 2024 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 12 Şubat 2024 ve 27 Şubat 2024 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 19 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir. (31.01.2024)

🔹 Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuzun 2024 Ocak ayı toplantıları 16 Ocak 2024 ve 30 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacaktır. Toplantı tarihlerine ait olası değişiklikler ayrıca duyurulacaktır. (08.01.2024)

🔹 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ (08.01.2024)

🔹 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (Kasım 2023)

🔹 Duyuru arşivi için...