DUYURU ARŞİVİ

DUYURU

Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuzun 2023 Aralık ayı toplantıları 05 Aralık 2023 ve 12 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, toplantılarda olası tarih değişikliği hakkında ayrıca bilgi sunulacaktır.

05 Aralık 2023 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 28 Kasım 2023 ve 12 Aralık 2023 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 05 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.

DUYURU

Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuzun 2023 Kasım ayı toplantıları 14 Kasım 2023 ve  28 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak olup, toplantılarda olası tarih değişikliğinde ayrıca bilgi sunulacaktır.  
14 Kasım 2023  tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 7 Kasım 2023 ve 28 Kasım 2023 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi  21 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir.

DUYURU

Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuzun 2023 Ekim ayı toplantıları 18 Ekim 2023 ve 31 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak olup, toplantılara ait olası tarih değişikliği hakkında bilgi ayrıca sunulacaktır.

DUYURU

Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuzun 2023 Eylül ayı toplantı tarihleri  14 Eylül 2023 ve 26 Eylül 2023 olarak belirlenmiş olup, toplantılara ait olası tarih değişikliğinde ayrıca bilgi sunulacaktır.

DUYURU

2023 Ağustos ayında Etik Kurul üyelerimizin ve sekterlerimizin yıllık izinleri nedeniyle toplantı tarihleri  22 Ağustos 2023 ve 29 Ağustos 2023 olarak belirlenmiş olup,  inceleme-karar sürecinde zorunlu üyenin bulunması gereken çalışmaları (ilaç-tıbbi cihaz-pediatrik araştırmalar vb.) içeren başvurular ilgili üyenin katılacağı toplantıda değerlendirilecektir. Toplantılarda olası tarih değişikliği için ayrıca bilgi sunulacaktır.  
Ayrıca, 22 Ağustos 2023 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi 15 Ağustos 2023 ve   
29 Ağustos 2023 tarihli toplantı için başvuru dosyası son teslim tarihi  22 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir.  

DUYURU

2023 Temmuz ayında Etik Kurulumuzda 11 Temmuz ve 25 Temmuz  2023 tarihlerinde  toplantı yapılması planmış olup,  olası tarih değişikliğinde ayrıca bilgi sunulacaktır.

DUYURU

2023 Haziran ayında Etik Kurulumuzda 13 Haziran  2023 tarihinde  toplantı yapılması planmış olup,  olası tarih değişikliğinde ayrıca bilgi sunulacaktır.

DUYURU

2023 Mayıs ayında Etik Kurulumuzda 16 Mayıs 2023 ve 30 Mayıs 2023 tarihlerinde toplantı yapılacak olup, olası tarih değişikliği için ayrıca bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Etik Kurulumuzun 2023 Nisan ayı toplantıları 11 Nisan 2023 ve 18 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Toplantı tarihlerinde değişiklik olması durumunda ayrıca bilgi sunulacaktı.

DUYURU

Etik Kurulumuzda 2023 Mart ayı toplantıları 21 Mart 2023 ve 28 Mart 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Toplantı tarihlerinde değişiklik olması durumunda ayrıca bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Etik Kurulumuzun 2023 Şubat ayı toplantıları 14 Şubat 2023 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde yapılmak üzere planlanmıştır.  Toplantı tarihlerinde olası değişiklikte ayrıca bilgi sunulacaktır.

Başvuru Formları Hakkında Duyuru

Başvuru Formları Hakkında Duyuru için tıklayınız.

DUYURU

Etik Kurulumuzda 2023 Ocak ayında yapılacak toplantıların tarihleri 17 Ocak 2023 ve 24 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir. Toplantı tarihleri ile ilgili olası değişiklikte bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Etik Kurulumuzun Aralık ayındaki ikinci toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olup, toplantı tarihinde değişiklik olduğu durumda bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Kurulumuzda yer alan bir zorunlu üyenin ayrılması ve yerine belirlenen yeni üyenin görev alacak olması ilgili mevzuata istinaden T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun onayını gerektirmektedir. Kurulumuzda toplantı yapılması ve karar alınması için onay beklendiğinden Aralık ayında ikinci toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır

DUYURU

Etik Kurulumuzun Aralık ayında yapılacak ilk toplantısı 01 Aralık 2022 tarihinde planlanmış olup,  ikinci toplantı tarihi için bilgi sunulacaktır

DUYURU

Etik Kurulumuzun Kasım ayı toplantıları  8 Kasım 2022 ve 22 Kasım 2022 tarihleri için planlanmıştır.  Toplantı tarihleri ile ilgili olası değişiklikte bilgi sunulacaktır

DUYURU

Etik Kurulumuzun Ekim ayı toplantıları 10 Ekim 2022 ve 18 Ekim 2022 tarihleri için planlanmış olup,  toplantı tarihlerindeki olası değişikliklerde bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Etik Kurulumuzun Eylül ayındaki diğer toplantıları  20 Eylül 2022 ve 27 Eylül 2022 tarihleri için planlanmış olup,  toplantı tarihlerindeki olası değişikliklerde bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Etik Kurulumuzda 5 Eylül 2022 tarihinde toplantı yapılacak olup, Eylül ayına ait diğer toplantı tarihleri için ayrıca bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Etik Kurulumuzun Ağustos  ayı toplantı tarihleri 23 Ağustos 2022 ve 31 Ağustos 2022 olarak belirlenmiş olup, tarihlerde değişiklik olduğu durumda bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Etik Kurulumuzun Haziran ayı toplantı tarihleri 14 Haziran 2022, 21 Haziran 2022 ve 28 Haziran 2022 olarak belirlenmiş olup, tarihlerde değişiklik olduğu durumda bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Etik Kurulumuzun toplantı tarihleri 17 Mayıs 2022 ve 31 Mayıs 2022 olarak belirlenmiş olup, tarihlerde değişiklik olduğu durumda bilgi sunulacaktır.

DUYURU

Etik Kurulumuzun Nisan ayı toplantı tarihleri 5 Nisan 2022, 12 Nisan 2022, 21 Nisan 2022 ve 26 Nisan 2022 olarak güncellenmiştir.

DUYURU

Etik Kurulumuzun toplantı tarihleri 5 Nisan 2022,  12 Nisan 2022  ve 26 Nisan 2022 olarak belirlenmiş olup, tarihlerde değişiklik olduğu durumda bilgi sunulacaktır. 

DUYURU

Önemli değişiklik ve değişiklik başvuruları https://kaek.hacettepe.edu.tr adresinden yapılacaktır.
Sistem kullanımı ile ilgili açıklamalara aşağıdaki belge linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Belgeyi indirmek için tıklayınız

Bilgilendirme olarak yapılacak bildirimlerin başvurusu "Bilgilendirme" sekmesi üzerinden yapılmalıdır

KURULUMUZA YAPILACAK ETİK KURUL BAŞVURULARI İLE İLGİLİ KILAVUZ

Kurulumuza yapılan başvurularda sonradan TİTCK bildirim zorunluluğu ihtimali bulunduğundan, başvuru tipine göre aşağıda linki verilen dökümandaki standartları sağlayacak şekilde başvuru belgeleri hazırlanmalıdır.

Belgeyi indirmek için tıklayınız