KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ
Adı SoyadıBirimi

Prof. Dr. Türkan ELDEM (Başkan)

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emine Pelin KELİCEN UĞUR

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdem KARABULUT

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Biyoistatistik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet UĞUR

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Biyofizik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah Cevdet AKMAN

Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Periodontoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nilgün KURUCU

Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü,
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Berk BURGU

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Prof. Dr. Meltem KURT YÜKSEL

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

Doç.  Dr. Gökçen ÇOBAN ÇİFTÇİ

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Radyoloji Anabilim Dalı

Av. Burcu DİLMEN

Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Müşavirliği

Tülay ATAÇ

Sivil Üye

Sekreterya

Adı SoyadıEğitim Durumu

Hacer ELÇİN

Yüksekokul

Songül ERSÖNMEZ

Lisans